Payment Method

How does iDEAL work? You place an order at a webshop and indicate that you want to pay with iDEAL. After the own bank is selected, the consumer is redirected to your bank's internet banking. The payment order is already there. You authorize the payment, the amount is debited and you and victorioussales.com are informed that the order has been paid.How does PayPal work?

You place an order at victorioussales.com and indicate that you want to pay with PayPal. You can then log in with an email address and password. Then the payment order and our details appear. The payment can now be made with one click. The amount is debited from your PayPal account, your bank account or your credit card. You and our webshop are informed that the order has been paid. Paying with PayPal is free for you. The recipient pays a percentage of the transferred amount plus a transaction fee.

How does online payment with SEPA transfer in advance work?

You place an order at a webshop and indicate that you want to pay in advance with SEPA. The bank details of Stichting Derdengelden are then displayed. The consumer can then transfer the amount due with a specific payment description via his own online banking environment. When the amount has been received, it will be passed on directly to the webshop by e-mail or via a webshop feedback, so that the order can be delivered.

How does online payment work with SOFORT Banking?

You place an order at victorioussales.com and indicate that you want to pay with SOFORT Banking. You select your own country and your own bank and you are immediately in the secure payment environment of SOFORT Banking, where the payment order is already ready. You register with the known data for internet banking. This data is transferred encrypted and as soon as the confirmation code has been entered on the bank card reader / calculator of your own bank, the amount owed is debited from your checking account. Finally, you will be informed to our victoire import export that the order has been paid. Your order will be processed immediately.

Pay with credit card

How does online payment work with VISA or MasterCard?

At victorioussales.com you can pay with VISA or MasterCard. You place an order and indicate that you want to pay with a VISA or MasterCard credit card. You will then be asked to enter the credit card number and the so-called CVC code. For the sake of safety, when paying online or with a credit card, a PIN or other code is increasingly being requested. By entering the requested data, you authorize the payment. Our webshop is then informed that the order has been paid.

 

Betaalmethoden

Hoe werkt iDEAL?

U plaatst een bestelling bij een webshop en geeft aan met iDEAL te willen betalen. Nadat de eigen bank is geselecteerd, wordt de consument doorgeleid naar internetbankieren van uw bank. Daar staat de betaalopdracht reeds klaar. U autoriseert de betaling, het bedrag wordt afgeschreven en  u en victorioussales.com worden geïnformeerd dat de bestelling is betaald.

Hoe werkt PayPal?

U plaatst een bestelling bij victorioussales.com en geeft aan met PayPal te willen betalen. Vervolgens kan met een e-mailadres en een wachtwoord worden ingelogd. Dan verschijnen de betaalopdracht en ons gegevens . Met één klik kan nu de betaling worden uitgevoerd. Het bedrag wordt afgeschreven van uw PayPal-rekening, uw bankrekening of uw creditcard U en onze webshop worden geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Betalen met PayPal is voor u gratis. De ontvanger betaalt een percentage van het overgeschreven bedrag plus een transactie-fee.

 

Hoe werkt online betalen met SEPA vooraf overboeken?

U plaatst een bestelling bij een webshop en geeft aan met SEPA vooraf overboeken te willen betalen. Vervolgens worden de bankgegevens van de Stichting Derdengelden weergegeven. De consument kan dan via zijn eigen online bankomgeving het verschuldigde bedrag, met een specifieke betaalomschrijving, overmaken. Wanneer het bedrag is ontvangen, wordt dat per e-mail of via een webshop-terugkoppeling direct aan de webshop doorgeven, zodat de bestelling kan worden uitgeleverd.

 

Hoe werkt online betalen met SOFORT Banking?

U plaatst een bestelling bij victorioussales.com en geeft aan met SOFORT Banking te willen betalen. U selecteert het eigen land en de eigen bank en bevindt zich meteen in de beveiligde betaalomgeving van SOFORT Banking, waar de betaalopdracht reeds klaar staat. U meldt u aan met de bekende gegevens voor internetbankieren. Deze gegevens worden gecodeerd overgedragen en zodra de bevestigingscode op de bankpas-lezer/calculator van de eigen bank is ingevoerd, wordt het verschuldigde bedrag afgeschreven van uw betaalrekening . Tot slot worden u onze victoire import export geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Uw bestelling wordt direct verwerkt.

Betalen met Credit Card

Hoe werkt online betalen met VISA of MasterCard?

U kunt bij victorioussales.com betalen met VISA of MasterCard. U plaatst een bestelling en geeft aan met een creditcard van VISA of MasterCard te willen betalen. Vervolgens wordt u gevraagd het nummer van de creditcard en de zogenaamde CVC-code in te voeren. Omwille van de veiligheid wordt bij (online) betalen met een creditcard ook steeds vaker om een pin- of andere code gevraagd. Door de gevraagde gegevens in te voeren, autoriseert u de betaling. Vervolgens wordt onze webshop geïnformeerd dat de bestelling is betaald.