Formulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Viviane D. Nguiwouo

Solebaystraat 9-2hoog
1055ZH Amsterdam
Email: contact@victorioussales.com

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten:*……………………………………………………………………..

 

herroept/herroepen*

 

  • Besteld op*/ontvangen op* ……………………………………………………………………………………….

 

  • Naam(en) …………………………………………………………………………………………………………….

 

  • Adres (en)……………………………………………………………………………………………………………….

 

  • Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.